Тази страница все още е в процес на разработка, а временно може да ползвате страницата, която ни вдъхнови да направим този сайт – тук.

Бележка: имайте предвид, че при “конкуренцията” алгоритъма за сортиране има следната специфика – тъй като дадено събитие може да се състои в повече от един ден, в такива случаи ще има начална и крайна дата, а сортирането е по крайната.